UPOZORNENIE!

Vážení rodičia,
prosím venujte pozornosť tomuto upozorneniu, ktoré vydalo mesto Lučenec:

V meste Lučenec je zaznamenaný výskyt vtáčej chrípky.
Preto Vás prosíme, aby ste sa vyhýbali miestam so zvýšeným výskytom voľne žijúceho vtáctva a aby ste vtáctvo nechytali a neprikrmovali.

Zisteným miestom nákazy je mestský park v meste Lučenec, preto sa odporúča priestory parku nenavštevovať do doby, kým riziko nákazy nepominie.

 

Putovanie sochy Panny Márie Fatimskej

Rok  2017 v cirkvi bol vyhlásený pápežom Františkom za Fatimský rok. 13. mája 1917 sa trom deťom   zjavila vo Fatime Panna Mária , čiže si pripomíname 100.  výročie jej zjavenia. Panna Mária prostredníctvom  detí vyzvala ľudstvo, aby činilo pokánie, modlilo sa  svätý ruženec a zasvätilo sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Mons. biskup …

Karneval v škole

Každoročne jeden z fašiangových dní patrí v našej škole karnevalu. Deti sa na naň vždy veľmi tešia a úporne rozmýšľajú, akú masku si zvolia. Tohtoročný karneval sa konal 17. februára. Vyzdobená telocvičňa, nápadité masky, zaujímavé ceny a veseliace sa deti…Naše deti si dali na výbere masiek naozaj záležať a všetky boli úžasné. Do telocvične zavítali …

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 16. 2. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy –  Hviezdoslavov Kubín. V troch kategóriách  súťažilo  22 žiakov. Súťaž organizačne zabezpečili pani učiteľky Mgr. Štefánia Eleková a Mgr. Beata Spahičová. Žiakov pripravili vyučujúci slovenského jazyka a literatúry, ktorí boli aj členmi poroty.  Porota hodnotila predovšetkým výber textu, výrazný prednes, …

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 14. februára sa na Okresnom úrade v Lučenci konal 9. ročník okresného kola dejepisnej olympiády. Za Cirkevnú základnú školu sv. Jána Bosca sa olympiády pod vedením Mgr. Andreja Pecušiaka zúčastnili 3 súťažiaci celkovo v dvoch kategóriách. V kategórii F reprezentoval našu školu žiak 6.A Miroslav Dováľ. V kategórii C reprezentovali našu školu dvaja …

Okresné kolo Geografickej olympiády

Dňa 7.2.2017 sa konal 45. ročník okresného kola geografickej olympiády na okresnom úrade v Lučenci. Pod vedením Mgr. Andreja Pecušiaka sa jej z Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca zúčastnilo 6 žiakov, ktorí si zmerali geografické vedomosti so žiakmi iných škôl v okrese Lučenec. V kategórii G reprezentoval našu školu Martin Pocklan z 5.A triedy. …