UPOZORNENIE!

Vážení rodičia,
prosím venujte pozornosť tomuto upozorneniu, ktoré vydalo mesto Lučenec:

V meste Lučenec je zaznamenaný výskyt vtáčej chrípky.
Preto Vás prosíme, aby ste sa vyhýbali miestam so zvýšeným výskytom voľne žijúceho vtáctva a aby ste vtáctvo nechytali a neprikrmovali.

Zisteným miestom nákazy je mestský park v meste Lučenec, preto sa odporúča priestory parku nenavštevovať do doby, kým riziko nákazy nepominie.

 

Biblická olympiáda

V stredu 22.3.2017  sa na farskom úrade  pri kostole Krista Kráľa na Rúbanisku  v Lučenci  konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády.  Zúčastnilo sa ho sedem základných škôl a tri  stredné školy.  Súťažilo sa v siedmich disciplínach:  Test, Posolstvo biblického textu, Kto vie odpovie, Biblický komiks, Inzeráty, Hra s číslami a Tajnička.   V kategórii základných škôl vyhrala …

Lyžiarsky je nielen o lyžovaní ale aj o ….

                Žiaci našej cirkevnej ZŠ sv.  J.  Bosca v Lučenci sa v dňoch 20. – 24. 02. 2017 zúčastnili na lyžiarskom kurze v lyžiarskom stredisku Vrátna dolina. Úlohou týchto výcvikov je aj spoznávať krásy Slovenska, preto ich každý rok organizujeme v inom stredisku.                 Úlohou lyžiarskeho kurzu je podporiť pohybové aktivity našich detí, zlepšiť …

Putovanie sochy Panny Márie Fatimskej

Rok  2017 v cirkvi bol vyhlásený pápežom Františkom za Fatimský rok. 13. mája 1917 sa trom deťom   zjavila vo Fatime Panna Mária , čiže si pripomíname 100.  výročie jej zjavenia. Panna Mária prostredníctvom  detí vyzvala ľudstvo, aby činilo pokánie, modlilo sa  svätý ruženec a zasvätilo sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Mons. biskup …