Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17 Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca

Dňa 29. júna sa v Dome kultúry B.S. Timravy v Lučenci uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2016/17 Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca. Tohto milého podujatia sa zúčastnili všetci žiaci školy, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, ako aj rodičia a príbuzní žiakov.              Úvodnou časťou tohto vydareného predpoludnia bol kultúrny program, ktorý nacvičili žiaci školy …

Denník Anny Frankovej v divadle J. G. Tajovského vo Zvolene

Naši najstarší žiaci, deviataci, sa pod vedením nášho duchovného školy pána farára Krupčiaka dňa 22. júna 2017 zúčastnili divadelného predstavenia  Denník Anny Frankovej v divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Témou bol holokaust a druhá svetová vojna. K nadčasovosti divadelného predstavenia prispel výrazne aj fakt, že nejde o literárnu fikciu, ale o …

Divadelné predstavenia v Dome kultúry B. S. Timravy

      Dňa 26. 6.2017 sa konala prezentácia detských divadelných súborov z okresu Lučenec v Dome kultúry B. S. Timravy.  Žiaci  našej školy netrpezlivo očáka -vali, čo si pre nich súbory pripravili. Prvý súbor  zahral  rozprávočku  Pamodaj, šťastia  lavička, ktorá sa  žiakom  veľmi  páčila. Druhý súbor ukázal v hre Pam- pulóni , ako je …